De situatie is acuut
want die verergert per minuut.
De stroom van vluchtelingen groeit
daar blijkt meer opvang mee gemoeid.
 
De grenzen blijven openstaan
aan opvang moet heel veel gedaan.
Kan deze toestroom wel begrensd
is zulk een toevloed wel gewenst?
 
De opvang blijkt een groot probleem
hoe bedenken wij een systeem.
Dat aan veel mensen recht verschaft
waarmee men niet wordt afgestraft.
 
Velen lopen met trauma’s rond
klachten vloeien uit hart en mond.
Maar het gaat om humaniteit
die toekomst voor velen bereidt.