Voor velen zal het een schok zijn
wanneer zal klinken Gods bazuin.
Hiermede wordt aan ons vermeld
Gods komst die Hij heeft vast gesteld.

Kijk rond en zie de grote last
waarmede wij nog zijn belast.
Daar straks door Christus van bevrijd
die ons het Godsrijk binnenleidt.

Hij brenger van het eeuwig licht 
Hij houdt Zijn licht op ons gericht.
Gods kinderen worden ingehaald
zoals de Vader heeft bepaald.