't Dagelijks leven kent zijn zorgen,
maar zij gaan beslist voorbij.
Weet je als Gods kind geborgen,
die je toeroept, "Kom tot Mij".

Hij helpt elke last verdragen ,
die Hij door Zijn liefd' verlicht.
Zodat jij als mens zult slagen
op de weg die voor je ligt!