Weet je dat je eeuwig kunt leven
door je hart aan Jezus te geven.
Hij wil je de weg daarheen graag wijzen
opweg naar 's hemels paradijzen.

Hij biedt je Zijn hand om te leiden
naar 't land van het eeuwig verblijden.
Om dat eens met Hem te betreden
genoemd wordt het eeuwige heden.

Hier vind je geen tikkende klokken
die plotseling kunnen gaan stokken,
Want hier blijft tot ieder Zijn zegen
die neervalt steeds door God verkregen.