Probeer steeds je hart te volgen
raak niet door het kwaad verzwolgen.
Want dat brengt je grote schade
waar je mee wordt overladen.

Laat het goede 't richtsnoer wezen
daar wordt wijsheid mee bewezen.
Door met 't goede te beginnen
zal je bestaan er aan winnen.

Want daarop volgt dan Gods zegen
gaande met God op je wegen.
Tot Hij je aan 't eind zal tonen
om voorgoed bij Hem te wonen.