Laat nu maar alles los Mijn kind
van 't geen dat je op aarde bindt.
Mijn voorstel dat ligt in 't verschiet
wat Ik je graag van harte bied.

Wat Ik je schenk dat overtreft
en zorgt ook dat je dat beseft.
Thans overtreft Mijn hemelschat
de dingen die je eertijds had

Je wordt in d' hemel je bewust
van eeuwige vrede en van rust.
Hier woont geen mens die je benijdt
maar zich met 't engelenkoor verblijdt.