Wie door Gods woord wordt aangeraakt
wordt door de Heer tot vriend gemaakt.
Hij is dan Vader wij Zijn kind
en door Hem liefdevol bemind.

Wanneer Zijn woord ons hart doortrilt
wordt elke zorg daardoor gestild.
Want zorgen kent men dan niet meer 
na overgave aan de Heer.

Onthoud goed als God spreken gaat
dat ieder woord ons leven laat.
Ga daar gehoorzaam dan op in 
dan krijgt het leven inhoud, zin.