Gestuurd om mensen te bevrijden
heeft Jezus voor ons willen lijden.
Hij is Verlosser onzer zonden
die Hij aan 't kruishout heeft ontbonden.

Hij heeft de lijdensweg bewandeld
in liefde voor elk mens gehandeld.
De weg naar God ligt thans weer open
om die aan Zijn hand uit te lopen.