Ik heb door ’t woord van God ontdekt
hoe Hij een mens tot leven wekt.
Verdriet en zorgen neemt Hij weg
als ‘k mijn hand in de Zijne leg.

Door ’t woord dat de Heer tot mij spreekt
maakt Hij dat zorg en leed verbleekt.
Mijn tranenvloed door Hem gedroogd
zorgt dat mijn mond Zijn naam verhoogt.

Want als verdriet mij overmant
dan is daar altijd weer Gods hand.
Die mij weer opheft naar het licht
mijn hart en oog vast op Hem richt.

God biedt mij uitzicht kracht en hoop
Zijn hand die stuurt mijn levensloop.
De Heer leidt op mijn levensbaan
het pad dat ik met Hem zal gaan.