De liefde Gods oneindig groot
schenkt Hij als redding uit de nood.
Zij staat voor al Zijn kinderen klaar
met Zijn nodende liefd'gebaar.

Gods liefd' die alles overstijgt
is wat elk mens gezegend krijgt.
Zijn liefde voert de boventoon
die men ervaart van Hem als loon.

Zijn liefde die al 't kwaad vergeeft
zorgt dat elk mensenkind herleeft.
Gedragen door de liefde Gods
sterkt het vertrouwen als een rots.