Ons geloof moet als vrucht rijpen
voor wij Gods woord begrijpen.
Wat Hij tot ons blijft spreken
is waardevol gebleken..

Gods woord leert ons doorgronden
geeft inzicht in de zonden.
Om die Hem te belijden
en voortaan te vermijden.

Het luistert nauw te horen
te gaan in juiste sporen.
Op Gods gebaande wegen
want daarop rust Zijn zegen.

Door aan Gods hand te wand’len
leren wij juist te hand’len.
Wij zullen vreugd’ ervaren
in liefd’ blijft Hij bewaren.