Gods valuta draait om liefde
die brengt ons als mens ’t meeste op.
Want die behoudt zijn vaste waarde
en blijft stabiel leidt nooit tot strop.

De beursnotering van de Schepper
vertoont nimmer een vrije val.
Want eenmaal zal Hij aan ons tonen
wat Hij aan ons uitkeren zal.