Christus heeft elk mens hoop gegeven
voor ieder die op Zijn woord bouwt.
Wie ’t gelooft ontvangt het eeuwig leven
dat door hem eenmaal wordt aanschouwd.
 
Elk mens zal d’ heerlijkheid aanschouwen
die gelovig zich aan Christus gaf
Hij hoort zeker bij Zijn getrouwen
die eens verrijzen uit het graf.
 
De dood kan Christenen niet binden
omdat Christus hen heeft bevrijd.
Zij zullen bij Hem vrede vinden
en leven tot in d’ eeuwigheid.