Als onze stem zich richt tot God
de woorden op laat stijgen
betrekking hebbend op ons lot
om Zijn hulp te verkrijgen.
Dan leent de Heer Zijn luisterend oor
en verneemt onze wensen
Hij geeft daaraan dan graag gehoor
toont liefde aan ons mensen.
 
Vervulling volgt op onze bee
die God dan laat geschieden
Hij deelt ons in Zijn liefde mee
wat Hij ons heeft te bieden.
Zo schenkt Hij aan ons hart de rust
die niemand kan verstoren,
want God Hij maakt ons steeds bewust
dat wij bij Hem behoren.
 
De ruimte van Gods hart is groot
die ieder mens kan bergen
en tot Hem komt met al zijn nood
wat geen probleem zal vergen.
De oplossing die God ons biedt
heeft Hij altijd voor handen.
vergeten zal Hij ons ook niet
vanwege liefdebanden.