Herodes in zijn koningschap
liet vele kinderen vermoorden
toen hij van 't Koningskind vernam
en daar met grote schrik van hoorde.
 
Beducht voor deze Koningszoon
te Bethlehem was geboren
maakte ‘t hem angstig voor zijn troon
en voelde zich heel erg verloren.
 
Herodus die zijn opdracht gaf
aan ’t leger met ruwe soldaten
vervulden de gruwelijke straf
vanwege Herodes zijn haten.
 
Elk kind dat jonger dan twee jaar
kon ’t geweld nimmer ontlopen.
de moeders huilden met misbaar
bij ’t bloed dat door straten bleef lopen.
 
Heel Bethlehem werd stad van rouw
moest van Herodes zwaar boeten
die zich gedreven in het nauw
het Kind nooit zou hoeven ‘t ontmoeten.
 
Want ’t Christuskind moest op de vlucht
om saam met zijn ouders te reizen.  
angstig voor Herodes beducht
toonde d’ engel zijn kwade bewijzen.
 
Dit Kind bleek niet gewenst op aard
door deze afschuwelijke koning.
God heeft Kind en ouders gespaard
schonk hen in Egypte een woning.
 
Hier leefden zij tot ’s konings dood
om toen weer terug te keren
door d’ engel Gods opnieuw genood
naar Israëls vredige sferen.