Het leven is een kostbaar goed
dat wij uit Gods handen ontvangen.
Door God met zegen overspoeld
vervult Hij voor ons 't hartsverlangen.

God weet wat voor ons nodig is
wat wij noodzakelijk behoeven.
Door Hem kennen wij geen gemis
laat ons ruim van Zijn goedheid proeven.

Benut de tijden die er zijn
er na vandaag nog mogen komen.
Om hier op aard van het festijn
in d' hemelzalen weg te dromen.

Want eenmaal volgt de overstap
van hier naar daar om van te dromen.
Dan houdt Jezus onze handen vast
om zo bij Vader thuis te komen.

Het leven dat daar wordt ontmoet
waarvoor geen woorden zijn te vinden.
Schenkt God als Hij ons daar begroet 
met treedt binnen al Mijn beminden.

Besef dat onze tijdelijkheid
door Gods gena voortgang mag vinden
en omgezet naar eeuwigheid
ons voorgoed aan Zijn hart laat binden.