Vanuit de hemel ziet God neer
op Zijn geliefde kinderen
Hij wil hen leiden naar Zijn sfeer
niemand zal dat verhinderen.

De duivel kijkt vol afschuw toe
en hij beraamt zijn plannen
Gods tegenstand wordt hij niet moe
blijft zijn leger bemannen.

Hij stelt zich tegen God teweer
wil Zijn kinderen verleiden
maar God Hij weet dat telkens weer
met d' engelen te vermijden.

Hij biedt zijn kinderen d' engelenwacht
die hen getrouw bewaken
en zij aan alle duivelskracht
een eind weten te maken.

De legerscharen die God heeft
zijn sterker dan de duivel
God die naar d' overwinning streeft
plaatst ons onder Zijn luifel.

Want altijd is God om ons heen
niets kan Zijn scherm doorbreken
Hij laat Zijn kinderen nooit alleen
en niemand op hen wreken.

De Heer Hij overwint al 't kwaad
dat kind en Hem bestormen
want Hij blijkt steeds opnieuw in staat
dat 't verloopt naar Zijn normen.

Gods liefde en kracht kent geen beperk
geen macht kan overwinnen
want deze beiden zijn zo sterk
om dat ooit te beginnen.

God stelt aan 't kwade paal en perk
verenigt ons tesamen
en zingen blij met Christus kerk
verheugd ons gelovig Amen!