Vergeet nooit wat God heeft gezegd
jij mens bent voor Mij teer beminde.
Ik schenk aan jou het hemels recht
dat wij ons met elkaar verbinden.
 
Ik als je Vader jij Mijn kind
dat met alles tot mij mag komen.
De plaats waar jij de ruste vindt
Mij spreekt van je verstoorde dromen.
 
Ik plaats je steeds weer in het licht
en til je telkens op uit ’t duister.
Waar ik je weer het blijde bericht
met liefde in je oren fluister.