Eenmaal zien wij in ’t gelaat
Hem die lichtend voor ons staat.
Magistraal in heerlijkheid
in het licht der eeuwigheid.
 
Wat thans nog verborgen is
als een groot geheimenis.
Wordt ons dan geopenbaard
verrassend aan ons verklaard.
 
Als wij oog in oog eens staan
breken voor ons tijden aan
van de nieuwe werkelijkheid
welke Gods hand heeft bereid.
 
Glanzend licht dat nooit vergaat
door al ’s hemels zalen gaat
is het licht der eeuwigheid
dat ons door de hemelen leidt.
 
Zien wij de glans van de Heer
tesaam met de hemelsfeer
daarmee wordt de ziel geraakt
die haar vreugde kreten slaakt.