Eens zullen Gods bazuinen schallen
als wij Hem in de armen vallen.
Dan worden wij blij opgenomen
om in Zijn woning thuis te komen.

Gods licht zal ons met kracht omstralen
wanneer de Heer ons op komt halen.
De thuiskomst volgt met grote horden
die op Gods feest genodigd worden.

Op die dag eindigt ons verlangen
wanneer wij door God opgevangen
het nieuwe leven gaan beginnen
omgeven door 's Heren beminnen.