Vanuit de hemel ziet God neer
op alle mensen hier op aarde.
Elk is voor onze God en Heer
voor Hem onschatbaar in hun waarde.

De Heer Hij heeft voor ieder zorg
die Hij hen dagelijks blijft betonen.
En voor hun welzijn staat Hij borg
Hij wil temidden van hen wonen.

Hij zendt Zijn gaven mild en zoet
die Hij met liefde uit laat spreiden.
Hij schenkt aan allen overvloed
want geven blijft de Heer verblijden.