God heeft de mensheid uitverkoren
om bij Zijn Koninkrijk te horen.
En met Hem in het licht te leven
dat Zijn geliefden zal omgeven.

Hij wil hun leven onderstutten
om daar hun krachten uit te putten.
Geluk en vrede aan te bieden
die hen nimmermeer zal ontvlieden.

God heeft Zijn Zoon tot ons gezonden
om te verlossen van de zonden.
Hij kwam op aard om te bevrijden
moest daarvoor aan het kruis lijden.

Na Zijn dood kwam Hij weer tot leven
om daarmee 't onze te hergeven.
Van nu af is Hij wegbereider
Gods Zoon en onze mensbevrijder.