Neem Gods waarschuwing ter harte
en doordringen in uw hart
Uw belang is snel te starten
opdat u niet raakt verward.

Zie de tekenen der tijden
die Hij regelmatig zendt.
Leg ze wijselijk niet terzijde
maar zorg dat u ze herkent.

Stelstelmatig is gebleken
tekenen die God ons zendt.
Daar wordt niet van afgeweken
totdat u Gods woord erkent.

God Hij zal Zijn woord vervullen
wat tot ons gesproken is.
En ons op zijn tijd onthullen
aan ons Zijn geheimenis.