Door God werd eens de mens verspreid
wat tot verwarring heeft geleid.
Want ieder sprak dezelfde taal
God stelde daaraan perk en paal.

De mens bouwde een grote stad
waar iedereen zijn woning had.
De Babeltoren werd gebouwd
maar niet door God als juist beschouwd.

De mensheid wilde zo hoog gaan
hem tot in d' hemel laten staan.
Maar dat liet God beslist niet toe
wist met Zijn plan daarvoor wel hoe.

Een spraakverwarring zond de Heer
niemand verstond de ander meer.
Want door Zijn Goddelijk beleid
werd toen de mens op d’ aard verspreid.

Tot op vandaag op grote schaal
klinkt er het groot verschil in taal.
Nu moet er duidelijk aan gewerkt
dat taalverschil ons niet beperkt.

Men heeft elkanders taal geleerd
verstaat weer wat d’ ander beweert.
Wij spreken weer een wereldtaal
en die verstaan wij allemaal.

De Babeltoren is gesloopt
daar zag de Heer zich toe genoopt.
Een toren naar Zijn hemelpoort
heeft Hem vanaf ‘t begin gestoord.

Die weg kan slechts worden bereikt
als men naar Jezus Christus kijkt.
Want God beloofde naar Zijn woord
Jezus ontsluit ons d’ hemelpoort.

Er ontstond toch een wereldtaal
verspreidend zich op wereldschaal.
Ook in het engels dat men hoort
klinkt tot ons door het Goddelijk woord.

Bouw nooit een Babeltoren weer.
maar leef en handel tot Mijn eer.
Drijf nimmer meer met Mij de spot
Ik ben uw Schepper Heer en God.