Gods woord dat geldt voor iedere daad
de slechte en de goede dingen.
Het wijst ons steeds waarom het gaat
als opdracht van de Heer ontvingen.

De Heer houdt ons Zijn regels voor
waaraan wij ons moeten gaan houden.
Zo wandelt men in ‘t rechte spoor
door ‘t geen wat Hij ons toevertrouwde.

Neem ieder woord van God in acht
geen enkel woord mag men vergeten.
Besef dat dan de boze lacht
dat wil de Heer ons laten weten.

Gods woord beslaat een breed terrein
dat geldt voor alle levenszaken.
Voor alle dingen groot en klein
wij mogen Zijn woord nooit verzaken.

Wees trouw, standvastig aan Gods woord,
blijf dat volhardend praktiseren.
Leef wat tot ‘t christen zijn behoort,
wij hebben vaak nog veel te leren.

Wees niet eenzijdig in gedrag
maar laat Uw hart de naast’ verwarmen.
Treed hem tegemoet met een lach
sluit hem bemoedigend in uw armen.

Laat niemand in de koude staan
maar toon elk liefde aan hem bewezen.
Door met God saam op weg te gaan
dan heeft u Hem een dienst bewezen.

Handel naar Gods gegeven woord
zoals Zijn Geest ‘t ons in zal geven.
Daar dagelijks door aangespoord
om ‘t heil van God te gaan beleven.