Leer met andere ogen kijken
dan je voorheen was gewend.
Als je dat gaat doen zal blijken
dat je eens een ziener bent.

God Hij schenkt je dan de gave
om dat in Zijn dienst te zijn.
En met volle overgave
verbreedt God voor jou 't terrein.

Verder, scherper laat Hij kijken
zodat jij veel meer doorgrondt.
Daarbij laat God aan je blijken
Zijn uitlegging door jouw mond.

Zo kan jij mensen vertellen
wat er in hun leven speelt.
En de toekomst te voorspellen
die aan hen wordt meegedeeld.

Met die gave Gods gegeven
wordt jouw leven dan vervuld.
Om de beelden door te geven
waar Gods Geest je mee omhult.

Nimmer zul je dit misbruiken
maar gebruik dit met beleid.
Anders sluit God toekomst luiken
weet je door Zijn Geest geleid.