De eerlijkheid die vraagt zijn tol
zuiverend hart en zinnen.
Een mens raakt zo veel minder vol
waarbij hij slechts kan winnen.
Want wie voor God zijn hart schoonveegt
zodat het zal herleven.
Zich op de juiste weg begeeft
God zal die hem aangeven.

Dit is wat eerlijkheid steeds vraagt
die levensruimt' zal bieden.
Dat is hetgeen wat God behaagt
en liefd'vol laat geschieden.
't Is eerlijkheid die ons bevrijdt
zij opent nieuwe kansen.
Waarmede God de mens verblijdt
met onvermoede glansen.