Liefd’ moet ons tot rede brengen
die ons leert vrede verlengen.
Vrede moeten wij uitbouwen
en daarop kunnen vertrouwen.

Waar w’ als mensen oorlog voeren
en van angst de keel doet snoeren.
Daar wordt vreselijk geleden
voor wat wij elkaar aandeden.

Laten wij toch gaan beseffen
elkaar niet met ‘t kwaad te treffen.
Maar ons met elkander sterken
om de vrede te bewerken.

Zoek voor vrede naar de gronden
van waaruit zij wordt gevonden.
Om ‘t geweld te gaan verdrijven
dat ons vrede laat omschrijven.

Houdt waar mogelijk geweld buiten
om echt vrede te gaan sluiten.
Die wij dan elkaar verklaren
om langdurig te bewaren.