Afdrukken
Categorie: Pinksteren
Hits: 4663
Hij komt vanuit de hemelse gewesten,
in vuur en vlam door winden voortgejaagd.
Van Noord tot Zuid van 't Oosten naar het Westen,
is het De Geest die onze aandacht vraagt.
Hij komt verrassend, aller hart verblijden,
Zijn vuur zet zich in hart, op hoofden neer.
Hij die beloofd was wil ons voortaan leiden,
doorgloeiend harten met Zijn vredesfeer.

Hij heeft de spraakverwarring op doen heffen,
een ieder hoort de ander in zijn eigen taal.
Maakt onze tongen los voordat wij het beseffen,
Zijn vreugde schenkt Hij aan ons allemaal.
De scheidingsmuren, grenzen doen vervagen,
Hij brengt zo eenheid en verstaan tot stand.
Zijn vuur laat in de harten liefde dagen,
vijand wordt vriend, elk schudt elkaar de hand.

Hij schenkt ons kracht de dingen te volbrengen,
Hij openbaart geheimen van Gods woord.
Hij is de Trooster als wij tranen plengen,
Hij slecht barrières waaraan Hij zich stoort.
Hij is de lichttoorts ons door God gegeven,
Hij is de Vlam die nooit voor onze ogen dooft.
Hij is de Wind die waaiend door ons leven,
die van Zijn kracht door niemand wordt beroofd.
Justus A. van Tricht