Afdrukken
Categorie: Pinksteren
Hits: 1091
Wanneer Gods vuurvlam nederdaalt
wordt ieders taal voor 't oor vertaald
Zo raakt men wederzijds begaan
waarna men elkaar kan verstaan.

Gods vlam die zich op hoofden zet
vertoont zijn kracht kent geen belet.
Hij zet ook 't hart in vuur en vlam
waarmee Hij tot ons mensen kwam.

Met Pinksteren wordt door ons gevierd
dat men door 't Pinkstervuur gesierd,
elkaar begrijpt en juist verstaat
dat bleek het doel waar 't God om gaat.

Laat 't Pinksterfeest in onze tijd
ook door Gods vuurvlam zijn verblijd.
Dat krachtig in de harten gloeit
verwonderen blijft en ons steeds boeit.

Gods Geest die nieuwe kracht verleent
is het ook die ons saam vereent.
Zorg dat tot ieder wordt gezegd
dat Gods Geest mensen samenhecht.

De Geest die Trooster wordt genoemd
zorgt dat Gods grootsheid wordt geroemd.
Met Hem en Christus aan het hoofd
die ons de Trooster heeft beloofd.

En wordt beroep op Hem beroep gedaan
dan zullen wonderen ontstaan.
Op die wijze toont Hij Zijn kracht
dat voor 't oog zichtbaar wordt gebracht.