Afdrukken
Categorie: Pinksteren
Hits: 1744
De Heilige Geest die nederdaalt
door vuur en vlam omgeven.
Hij is het die voor ons vertaalt
Gods woorden ons ten leven.
Door barrières die Hij doorbreekt
zal Hij voor eenheid zorgen.
Opdat ons niet ’t geluk ontbreekt
wat toevloeit deze morgen.
 
Waarheen de Geest ook waait 't is goed
Hij laat  zich krachtig voelen.
En waar een mens Hem ook ontmoet
toont Hij ons Gods bedoelen.
Hij bewijst wonderen door Zijn macht
daarin zien wij Zijn wezen.
Het heil dat door Hem aangebracht
is zegen ons bewezen.

Het is de Geest die samenbindt
zorgt dat w' elkaar verstaan,
verbindt ons met het liefdeslint
wat nooit kapot kan gaan.
Wij horen in onze eigen taal
wat onze naaste zegt
doordat de Geest op allemaal
Zijn vuurvlam heeft gelegd.

Daar waar de Geest Zijn vuur ontsteekt
laat Hij de liefde bloeien.
Zij nimmermeer in ’t hart ontbreekt
en vurig daarin gloeien.
Zo brengt de Geest vreugd’vol tesaam
al wie Hij aan deed raken.
En allen prijzende Gods naam
die roepend van de daken.