Op Golgotha daar stond Zijn kruis,
waaraan Hij schuldloos werd gehangen.
Doorboord met spijkers in het hout,
door volk, en Romein uitgejouwd.
Die naar Zijn dood deden verlangen,
na 't schouwspel kon men dan naar huis.

Zijn strijd heeft uren lang geduurd,
geplaagd door dorst en helse pijnen.
Maar Jezus stierf voor ons behoud,
door heel Jeruzalem aanschouwd.
En voor de ogen van de Zijnen,
werd Hij het doodsland ingestuurd.

Maar na drie dagen in het graf,
is Jezus uit de dood verrezen.
De steen voor 't graf werd weggehaald,
door d' engel die was neergedaald.
Verheugd zullen wij allen wezen,
want Jezus legde het doodskleed af.
Justus A. van Tricht