Het kruis geeft ons weer hoop voor morgen,
biedt 't heerlijk uitzicht dat ons wacht.
Als elk die in Gods hand geborgen,
Gods Koninkrijk wordt ingebracht.
Die morgenstond zal eens genaken,
waarvan het kruis de sleutel is.
Die d' hemelpoort zal openmaken,
ziend 't Godsrijk, haar geheimenis.

Het kruis dat blijft het ereteken,
van d' overwinning eens behaald.
De Levensvorst is Hij gebleken,
die onze schulden heeft betaald.
Wij vrijgekochten treden binnen,
door God de Vader blij onthaald.
In 't eeuwig licht van Zijn beminnen,
dat altijd durend ons omstraalt.
Justus A. van Tricht