Wij hebben Hem aan ’t kruis gekregen
door uit te roepen met een stem
die op het plein niet heeft gezwegen
maar die massaal klonk:’Kruisig Hem”.

Als Judas zijn wij ook verraders
en voor een luttele som bereid
ook wij zijn met hem mededaders
die door het kwade zijn verleid.

Ook wij konden die nacht niet waken
als slapend in Gethsemane
Jezus moest ons steeds wakker maken
wij vochten in Zijn strijd niet mee.

Wij vluchtten toen Hij werd gevangen
ook op ons rust schuld van ’t verraad
wij hadden andere belangen
en kozen voor die laffe daad,

Als Petrus is door ons gesproken
toen Hij herkend werd, ‘k ken Hem niet
bij ’t ochtendlicht dat werd ontloken
zorgde de haan voor diep verdriet.

Berouw volgde toen op de zonde
door Petrus met elkaar gedeeld
daarin zijn wij met hem verbonden
’t vertrouwen van de Heer verspeeld.

Om ’t kruis stonden wij ook te joelen
met woorden bits en scherp van spot
zo wilden wij Hem laten voelen
ben jij wel echt de Zoon van God.

Wij overdenken onze daden
van alles wat is fout gedaan.
door Jezus naam, persoon te schaden
en Hem aan ’t kruis te laten slaan.

Maar als Jezus niet had geleden
dat niet Zijn roeping was geweest
dan had de Heer voor niets geleden
en gaf hij nutteloos de geest.

Slechts door Zijn kruisdood en Zijn lijden
heeft Hij verlossing ons gebracht
door ons nieuw leven te verwerven
bevrijding van de dood zijn macht.

Want Jezus is uit ’t graf verrezen
en rekent ons de schuld niet aan
Hij heeft vol liefde ons bewezen
door voor ons in te willen staan.

Wie kan de beelden niet herkennen
die een voor een worden herhaalt
wij zullen toch moeten erkennen
wie d’ overwinning heeft behaald!