Wees en blijf met hen bewogen
die met hun betraande ogen
blikken vol van wanhoop dragen
en om hulp bescherming vragen.

Die ’t verleden achterlieten
van de bommen en het schieten.
Met elkaar op weg getogen
en hun kansen afgewogen.

De verschrikkingen verdragen
hopend dat hun plan zou slagen.
ergens toekomst op te bouwen
om die vreugdvol te aanschouwen.

Uitgestroomd naar vele landen
om in opvang te belanden.
Komen zij nu weer op krachten
wachtend op wat staat te wachten.

Toon begrip en medeleven
om dat vlucht’lingen te geven.
’t Gaat immers om menselijk handelen
door de juiste weg bewandelen.