Geweld is voor geen mens opwekkend
maar treft hem ’t diepst in ziel en hart.
Geweld blijkt immers weerzinwekkend
het brengt alleen maar dood en smart.
 
Geweld dat blijkt maar niet te stoppen
want steeds opnieuw laait het weer op.
Geweld jaagt levens naar de knoppen
’t schiet mensen kogels door de kop.
 
Oorlogsgeweld bestaat al eeuwen
en heeft veel slachtoffers geëist.
Men gooide mensen voor de leeuwen
die wreedheid van d’ oorlog bewijst.
 
Op vele fronten blijft men strijden
en wordt men d’ uitwerking gewaar.
Van vernietiging en van lijden.
en van doorlopend doodsgevaar.
 
Voor vrede en vrijheid is gestreden
ook heden gaan wij daarmee door.
Maar onderhandelend kan vermeden
dat ’t geweld trekt zijn dodelijk spoor.