De hoop der wereld is op Hem gesteld
waar velen wachtend uitzien naar de grote morgen.
Als God de laatste dagen heeft geteld
om komend met Zijn rijk voor ons met heil te zorgen.
Die grote blijde dag breekt eenmaal aan
wanneer bazuinen ons de komst des Heren melden.
En alle volken voor Hem zullen staan
dan maakt God Zijn beminden rijk en welgestelden.

Al wie Zijn Zoon de Christus dan belijdt
elk mens waarvoor de Heiland pijnlijk heeft geleden.
Die wordt van schuld en oordeel dan bevrijd
en mag vol vreugd het Godsrijk jubelend binnentreden.
Want Jezus zal voor elk bij Vader voorspraak zijn
opdat Gods kinderen aan de eeuwige dood onttrokken.
Met Hem gaan feesten drinkend van de beste wijn.
en bij Gods feestmaal eeuwigdurende betrokken.