Het zat er al lang aan te komen
men ziet de PKN leegstromen
Haar ledental daalt jaar na jaar
de PKN is in gevaar.

De kerk krijgt het zwaar voor haar kiezen
door steeds meer leden te verliezen.
Per jaar zeventigduizend leden
zijn gestorven of uitgetreden.

De terugloop van PKN leden
vraagt alle aandacht in het heden.
Want ook haar uitstraling speelt mee
op zoek naar een beter idee.

Men moet op zoek naar andere wegen
met geloof en hoop op ’s Heren wegen.
Men steekt nu zijn tijd in de uren
wie straks de kerken zal besturen.

Gekeken wordt aan alle kanten
naar goede en nieuwe varianten.
Men hoopt 't voorkomen van de dip
door een bisschop op ’t kerkelijk schip?

Zal die er net zoals in Rome
ook in de PKN gaan komen.
’t Wordt makkelijk voor de integratie
van onze protestantse natie.

Laat ons maar protestanten blijven
wat wij belijden onderschrijven.
Al blijven wij graag samenwerken
met de leden van andere kerken.

Toch moet er drastisch ingegrepen
wat nodig is duidelijk aanstrepen.
Want als dat niet echt wordt gedaan
zal de kerk niet lang meer bestaan.