’t Grootste drama in het leven
is als men zijn kind verliest
en daar afscheid van moet nemen
een feit waar men niet voor kiest.

’t Is gewoonlijk dat in ’t leven
’t kind zijn ouders overleeft.
En aan kinderen wordt gegeven
elk hun herinnering beleeft.

Toch is ’t goed om te bedenken
dat de dood ons eenmaal scheidt.
Als God ouder, kind zal schenken
leven in Zijn heerlijkheid.

Sterven dat is afscheid nemen
van het liefste dat men heeft.
En met hartzeer los moet laten
wat verdriet en tranen geeft.

Toch blijkt er nog troost voorhanden
God en Jezus zij staan klaar.
troostend met hun woord en handen
en hun liefdevol gebaar.