Als je Jezus zult ontmoeten
zal Hij je met liefd’ begroeten.
Daarmee wil Hij je omgeven
als Zijn gift voor heel het leven.
 
Dit geschenk van Hem verkregen
biedt Hij vergezeld van zegen.
Met Zijn liefd’ zal Hij verblijden
welke nooit van je zal scheiden.
 
Hij zal je in Zijn liefd’ bewaren
en dat laat Hij graag ervaren.
Deze liefde laat je slagen
met Hem al je levensdagen!
 
Een groter vriend kun je niet treffen
dat laat Jezus je beseffen.
Niemand leidt getrouw als herder
jou met al Zijn schapen verder.
 
Langs de beken groene weiden
zal Jezus Zijn kudde leiden
Om langs bergen en door dalen.
eens de  veil’ge stal te halen.