Elk mens die weer naar God terugkeert
wordt liefdevol geadopteerd.
Want wat God door Zijn woord beweert
is dat Hij ons weer accepteert.

Wie afgedwaald zijn haalt Hij terug
en draagt hen op Zijn sterke rug.
Nadat zij dwaalden in het dal
brengt God hen weer terug naar Zijn stal.

Zo liefdevol is God de Heer
en toont 't ons eind'loos dagelijks weer.
Hij herstelt de verloren band
als Herder met Zijn Herdershand.