Om in het heden voort te leven
zal God ons daar de kracht voor geven.
Waar Hij verdriet ziet zal Hij troosten
waar vreugde heerst graag met ons proosten.

God heeft de naam van een beschermer
Hij heerst over ons als ontfermer
Het is de Heer Zijn liefd'vol streven
dat wij ons aan Hem overgeven.

God leert graag ons de levensdoelen
en daar de risico's van voelen.
Zodat de Heer ons zal bewaren
en ons voor ongeluk zal sparen.

't Is wijs om op God te vertrouwen
dan laat Hij ons het heil aanschouwen.
Het vloeit ons dagelijks toe van boven.
Om Hem doorlopend voor te loven.