Ons einddoel is het Godshuis vinden
het veilig oord voor Zijn beminden.
Want ieder die op Gods pad wandelt
wordt verzekerd dat hij juist handelt.

Wanneer men 't  einddoel mag bereiken
zal God met gaven ons verrijken.
Want niemand van ons kan bevatten
de rijkdom van Gods hemelschatten.

God zal ons aan Zijn hand geleiden
en zorg en moeiten doen vermijden.
Om veilig ons naar huis te brengen
waar Hij ons leven zal verlengen.

God zal als Vader voor ons zorgen
met trouw en liefdevol geborgen.
Heb als Zijn kind geen zorg voor morgen
God blijft voor Zijn beminden zorgen!