De rechtvaardigen zij zullen leven
in het land dat God zal geven.
In zijn bijzijn mogen proeven
van vrede die zij behoeven.

God is trouw aan Zijn gelofte
vervult aan hen zijn belofte.
Elk treft liefde trouw genade
en wordt daarmee overladen.

De Heer Hij zorgt voor Zijn beminden
waar zij  zich ook zullen bevinden.
Steeds als de Heer hen weer benadert
worden zij om Hem heen vergaderd.

God wenst beminden om zich heen
Hij laat geliefden nooit alleen.
Hij heeft voor elk een luisterend oor
biedt hen met liefde Zijn gehoor.