Laat de kinderen tot Mij komen
die Ik vol met liefd' ontvang.
'k Wil ook zijn hun onderkomen
handelend steeds in hun belang.

Waar 'k het liefst mee zal beginnen
is het winnen van hun hart.
Mij op ieder kind bezinnen
waar Ik graag een band mee start.

Luisterend zittend om Mij henen
vertel Ik hun een verhaal.
Samen door de zon beschenen
dat Ik naar hun begrip vertaal.

Vriendschap wil Ik met hen sluiten
elk met liefd' in d' ogen ziend.
En daar steeds weer toe besluiten
omdat elk kind dat verdient.

Wie van Mij een kind wil wezen
die moet worden als een kind.
Vriendschap liefd' wordt dan bewezen
 en wordt ook intens bemind.