Afdrukken
Categorie: Troost & Bemoediging
Hits: 432
In het ruisen van de winden
klinkt kind waar God zich laat vinden.
Open als Hij spreekt je oren
om wat Hij zegt goed te horen.

Laat geen enkel woord verwaaien
wat Hij in je hart wil zaaien.
Tot de liefd' daarin zal groeien
om tot wasdom op te bloeien.

Elk woord van Hem dat biedt zegen
zorgt voor welgebaande wegen.
En als je daarnaar zult handelen
zul je in de waarheid wandelen.