Wat moest ik als ik God niet had
als Leider op mijn levenspad.
Dan werd het einddoel niet gehaald
wat God voor mij eens heeft bepaald.

Dan liep 'k alleen en doelloos rond
te zwalken over 't wereldrond.
Ik kwam dan nimmer aangeland
in het beloofde Vaderland.

Goddank dat God mijn Leidsman is
die voorkomt dat ik Zijn heil niet mis.
Daarom volg ik Hem op de voet
wetende dan komt alles goed.