Het blijft de moeite om met God te spreken
al heeft elk mens zo zijn gebreken.
Maar wie ze aan de Heer voorlegt
krijgt Gods vergeving toegezegd.

Een ieder die met Vader spreekt
maakt dat door Hem zijn schuld verbleekt
Gods liefdezegen mag verwacht
die aan elk kind wordt toebedacht.