't Is God de Heer met ons begaan
met Zijn Zoon voor ons in wil staan
Hun hand tot redding ingesteld
dat is hun woord aan ons vermeld.

Gods doel was 't zenden van Zijn Zoon.
die dragen zou het zondaarsloon.
Jezus als wegwijzer bereid
wijst ons de weg naar d'eeuwigheid.

Volg Hem opweg naar 't Vaderland
gewezen door Zijn rechterhand.
Waarmee Hij de onze omsluit
Gods heerlijkheid en heil ontsluit.