Eens zal het gaan gebeuren
dan breekt Gods heilsdag aan.
Ontsluit God d' hemeldeuren
waardoor wij binnengaan.

Dan roept Hij alle volken
door de bazuin bijeen.
Want dan zal God vertolken
'k sla Mijn arm om u heen.

Ik laat u binnenleiden
door heel Mijn engelenschaar.
Zal eeuwig u verblijden
en Ik spreek "kom nu maar".

Dan volgt het ware leven
een heerlijk nieuw bestaan.
Dat Ik u graag zal geven 
door Mijn huis in te gaan.

Elk van u krijgt een woning
waarin u graag vertoeft
Hier wordt tot elks bekroning
Mijn eeuwig heil geproefd.

Bij Mij heerst eeuwig vrede
zijn geweld, ziekt' voorbij.
Daarom deel Ik u mede
'k maak u als mens graag blij.

Die toekomst ligt te wachten
komt sneller dan u denkt.
Als Mijn Zoon de geslachten
voor Mijn troon samenbrengt.